loader

Угода про рівень послуг хмарного перекладу (SLA)

Протягом Терміну дії Ліцензійної угоди CloudAPI.STREAM (Контактна особа: +380632586517, Немінська Юлія Володимирівна) Послуга, на яку поширюється дія, надаватиме Клієнту місячний відсоток безвідмовної роботи таким чином («Цільовий рівень обслуговування» або «SLO»):

Покритий сервіс

Місячний відсоток безвідмовної роботи

Хмарний переклад >= 95,9%

Якщо CloudAPI.STREAM не відповідає SLO та якщо Клієнт виконує свої зобов’язання за цим SLA, Клієнт матиме право на отримання фінансових кредитів, описаних нижче. Ця угода про рівень обслуговування визначає єдиний і виключний засіб правового захисту Клієнта в разі невиконання CloudAPI.STREAM SLO. Терміни, написані з великої літери, які використовуються в цій Угоді про рівень обслуговування, але не визначені в цій Угоді про рівень обслуговування, мають значення, викладене в Угоді. Якщо Угода є Угодою CloudAPI.STREAM, тоді всі посилання на Клієнта в цій угоді про рівень обслуговування означають торговельного посередника, а будь-які фінансові кредити застосовуватимуться лише до зазначених замовлень торговельного посередника згідно з Угодою.

визначення

Наступні визначення застосовуються до SLA:

  • «Вимоги відкликання» означає, що в разі виникнення помилки Клієнт зобов’язаний зачекати певний період часу, перш ніж надсилати інший запит. Це означає, що після першої помилки існує мінімальний інтервал відстрочки в 1 секунду, а для кожної наступної помилки інтервал відстрочки експоненціально збільшується до 32 секунд.
  • «Поширена послуга» означає хмарний переклад.
  • «Час простою» означає рівень помилок понад 5%. Час простою вимірюється на основі частоти помилок на стороні сервера.
  • «Період простою» означає період простою в одну або кілька послідовних хвилин. Часткові хвилини або періодичні простої протягом періоду менше однієї хвилини не будуть зараховані до будь-яких Періодів простою.
  • «Рівень помилок» означає кількість дійсних запитів, які призвели до відповіді зі статусом HTTP 500 і кодом «внутрішня помилка», поділену на загальну кількість дійсних запитів протягом цього періоду. Повторювані ідентичні запити не зараховуються до коефіцієнта помилок, якщо вони не відповідають вимогам до відстрочки.

Клієнт повинен запросити фінансовий кредит

Щоб отримати будь-які фінансові кредити, описані вище, Клієнт повинен повідомити службу технічної підтримки CloudAPI.STREAM протягом 30 днів з моменту, коли Клієнт має право на отримання фінансового кредиту. Клієнт також повинен надати CloudAPI.STREAM ідентифікаційну інформацію (наприклад, ідентифікатор проекту), а також дату й час виникнення цих помилок. Якщо Клієнт не дотримується цих вимог, Клієнт втрачає своє право на отримання Фінансового кредиту. Якщо виникне суперечка щодо цього SLA, CloudAPI.STREAM добросовісно ухвалить рішення на основі своїх системних журналів, звітів про моніторинг, записів конфігурації та іншої доступної інформації.

Виключення SLA

Угода про рівень обслуговування не поширюється на: (a) функції, позначені як альфа- або бета-версія (якщо інше не зазначено у відповідній документації), (b) функції, виключені з угоди про рівень обслуговування (у пов’язаній документації), або (c) помилки: (i) викликані факторами, які не підлягають розумному контролю CloudAPI.STREAM; (ii) які є результатом використання програмного чи апаратного забезпечення Клієнта чи стороннього програмного чи апаратного забезпечення, або обох; (iii) які стали результатом зловживань або іншої поведінки, яка порушує Угоду; (iv) які є результатом квот, застосованих системою або зазначених у Консолі адміністратора; або (v) що є наслідком використання Клієнтом Захищеної послуги невідповідно до Документації, включаючи, але не обмежуючись недійсними полями запиту, неавторизованими користувачами або недоступними даними.